Lakossági
Country

Használati feltételek

1. TÁRGY


1.1 Ezen, az LEDVANCE GmbH és / vagy leányvállalatai által működtetett honlap bármilyen felhasználása a Felhasználási Feltételek elfogadásához kötött. Ezeket a használati feltételeket lehet, módosítani, vagy helyébe más, pl. termékek és szolgáltatások vásárlására vonatkozó feltételek léphetnek. A portálra való bejelentkezés, vagy ahol a bejelentkezés nem szükséges, a weboldal használata a mindenkor érvényes Felhasználási Feltételek elfogadását jelenti.

1.2 Amennyiben a Felhasználó üzleti ügyfélként, azaz saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása céljából, illetve egy állami szerv vagy vállalat nevében használja az LEDVANCE weboldalt, akkor a erre Német Polgári Törvénykönyv 312e cikk 1. bekezdésének 1. mondata, az 1-3 szám nem vonatkozik.

2. SZOLGÁLTATÁSOK

2.1 A LEDVANCE Honlap konkrét információkat és szoftvereket, valamint adott esetben megtekintésre és letöltésre szánt kapcsolódó dokumentációt tartalmaz,.

2.2 LEDVANCE fenntartja magának a jogot, hogy részben vagy teljes egészében, bármikor beszüntesse az LEDVANCE honlap működését. Az internet és a számítógépes rendszerek természete miatt LEDVANCE nem vállal felelősséget az LEDVANCE weboldal folyamatos rendelkezésre állásáért.

3. REGISZRÁCIÓ, JELSZÓ

3.1 A LEDVANCE weboldal egyes oldalai jelszóvédelemmel lehetnek ellátva. A vállalati tranzakciók biztonsága és védelme érdekében csak regisztrált felhasználók férhetnek hozzá ezekhez az oldalakhoz. A LEDVANCE fenntartja magának a jogot, hogy bármely felhasználótól megtagadja a regisztrációt. A LEDVANCE különösen fenntartja magának a jogot, hogy a korábban szabadon hozzáférhető oldalak esetében felhasználói regisztrációt kérjen. A LEDVANCE bármikor jogosult indoklás nélkül megtagadni a felhasználótól a jelszóval védett területhez való hozzáférés jogát a felhasználói adatok (az alábbiakban meghatározottak szerinti) blokkolásával, különösen, ha a felhasználó

  • helytelen adatokat ad meg a regisztrációnál;
  • megsérti a jelen felhasználási feltételeket, vagy elmulasztja kellő gondossággal kezelni felhasználói adatait;
  • a LEDVANCE webhelyéhez való hozzáférés vagy a webhely használata során megsérti az irányadó jogszabályokat;
  • hosszabb ideig nem használja a LEDVANCE webhelyet.

3.2 A regisztráció során a Felhasználónak pontos tájékoztatást kell adni, valamint, ha az ilyen információk idővel megváltoznak, akkor indokolatlan késedelem nélkül frissíteni kell ezeket az információkat (online, a lehető legteljesebb mértékben). A Felhasználónak meg kell adni a mindenkori e-mail címét, és egy olyan címet, ahol a felhasználóval kapcsolatba lehet lépni.

3.3 A regisztrációt követően a felhasználó hozzáférési kódot kap, amely felhasználói azonosítót és jelszót tartalmaz ("Felhasználói adatok"). Az első hozzáférést a Felhasználó megváltozthatja az LEDVANCE által nyújtott jelszót egy jelszót egy olyanra, amit csak a Felhasználó ismer. A Felhasználói adatok segítségével a felhasználó megtekintheti, megváltoztathatja a saját adatait, megadhatja vagy visszavonhatja a személyes adataok feldolgozássához történő hozzájárulását.

3.4 A Felhasználó biztosítja, hogy a felhasználói adatok nem elérhetők harmadik felek részére, és felelős a saját felhasználói adataival végzett minden tranzakcióért és egyéb tevékenységért. Minden internetes kapcsolat végén a felhasználónak ki kell lépnie a jelszóval védett területről. Ha és amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy harmadik személy visszaél a felhasználói adataival, a Felhasználó erről haladéktalanul írásban, azonnali e-mail-ben köteles értesíteni LEDVANCE-ot.

3.5 A 3.4 szerinti értesítés kézhezvétele után LEDVANCE megtagadja az ilyen felhasználói adatokkal a hozzáférést a jelszóval védett területhez. A felhasználó hozzáférése ezután csak külön kérésre, vagy új regisztráció után lehetséges.

3.6 A Felhasználó bármikor írásban kérheti saját regisztrációjának megszüntetését, feltéve, hogy a törlés nem sérti a szerződéses kapcsolatok megfelelő teljesítését. Ebben az esetben LEDVANCE törli az összes felhasználói adatot és a felhasználó egyéb kapcsolódó személyes adatát.

4. AZ INFORMÁCIÓ, SZOFTVER ÉS DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATI JOGA

4.1 Ezen LEDVANCE Honlap minden információjának, szoftverének és dokumentációjának használata a Felhasználási Feltételek elfogadásához kötött. Külön megállapodás tárgyát képező licencfeltételek elsőbbséget élveznek a Felhasználási Feltételekkel szemben.

4.2 LEDVANCE a Felhasználó részére nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad az LEDVANCE Honlap információjának, szoftverének és dokumentációjának használatára a megegyezett mértékben, vagy, amennyiben nincs ilyen megállapodás, annak a célnak a mértékéig, amit LEDVANCE a közzététellel elérni szándékozott, feltéve, hogy az 5. szakasz korlátozásai nem vonatkoznak..

4.3 A szoftvert térítésmentesen tárgykód szinten kell elérhetővé tenni. Nincs kötelezettség a forráskód hozzáférhetővé tételére. Ez nem vonatkozik a a nyílt forráskódú szoftverek forráskódjára. Az említett szoftver rendelkezésre álló forráskódjának felhasználási feltételekei elsőbbséget élveznek a Felhasználási Feltételekkel szemben. Ilyen esetben LEDVANCE a felmerült költségek megfizetése ellenében adja át a forráskódot.

4.4 A tájékoztatás, szoftver és dokumentáció nem osztható meg a Felhasználó által harmadik félnek, azt nem szabad bérbeadni vagy bármely más módon elérhetővé tenni. Hacsak a kötelező jogszabályok nem engedélyezik, a Felhasználó a szoftvert vagy dokumentációt nem módosíthatja; nem szabad a szoftvert, vagy annak bármely részét szátbontani, visszafejteni vagy visszafordítani. A Felhasználó a Felhasználási Feltételekkel összhangban egy biztonsági másolatot készíthet a szoftverről, hogy szükség esetén biztosísja a további használatot.

4.5 Az információk, szoftverek és dokumentációk a szerzői jogi törvények, valamint a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, illetve más törvények és egyezmények hatálya alatt álló szellemi tulajdont képeznek. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani ezeket a törvényeket. Különösen tilos a szoftver vagy dokumentáció vagy azok másolatai esetében módosítani az alfanumerikus kódot, védjegyet és szerzői jogi figyelmeztetéseket eltitkolni vagy eltávolani .
Ez nem érinti a német szerzői jogi törvény 4.6 §, 69a és utána következő pararafusait.

5. SZELLEMI TULAJDON

5.1 LEDVANCE Weboldalon található anyag, beleértve az összes tartalmat, információt, fényképeket, illusztrációkat, grafikákat, megnevezéseket, védjegyeket és logókat, az LEDVANCE GmbH és licenszadói tulajdonában vannak, szerzői jogvédelem alatt állnak, a védjegyekre és egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények hatálya alá tartoznak. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra szolgálnak. Tekintet nélkül Felhasználási Feltételek 4. szakaszának rendelkezéseire, az LEDVANCE Honlap fent leírt tartalmát nem szabad megváltoztatni, másolni, sokszorosítani, eladni, bérbe adni, használni, kiegészíteni vagy más módon hasznosítani az LEDVANCE GmbH. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

5.2 A fentieket nem szabad úgy értelmezni, mint LEDVANCE GmbH bármely szabadalmához, védjegyéhez vagy más szellemi tulajdonához fűződő jogának hallgatólagos engedélyezését. A fenti anyagok, szerzői és egyéb jogok felhasználásának engedélyése vagy használati jog átadása nem történik meg.

5.3 Az LEDVANCE szó és védjegy, vagy az LEDVANCE termékeket azonosító más termék védjegyek, illusztrációk és logók tulajdonosa az LEDVANCE GmbH. Előfordulhat, hogy regisztrációra még nem került sor az összes érintett országban.

5.4 A Ezeknek a neveknek és védjegyeknek a használata csak az LEDVANCE GmbH kifejezett engedélyével történhet. Az LEDVANCE név referenciaként történő használata, mint pl. az erre a portálra mutató link esetében megengedett. LEDVANCE GmbH -nak azonban az ilyen használat esetén is előzetes értesítést kell kapnia.

6. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 Az LEDVANCE Honlap elérésével vagy használatáva, a felhasználó

  • nem okozhat kárt más személyeknek, különösen kiskorúaknak, nem sérthet a személyiségi jogokat;
  • nem szegheti meg a közerkölcs a saját felhasználás módját;
  • nem sérthet semmilyen szellemi tulajdonjogot vagy egyéb tulajdonosi jogot;
  • nem tölthet fel vírusos tartalmat, ún. trójai faló-t, vagy más programot, amely károsíthatja az adatokat;
  • olyan hivatkozásokat vagy tartalmakat, amelyekre a Felhasználó nem jogosult, különösen abban az esetben, ha az ilyen linkek vagy tartalmak megszegik a titoktartási kötelezettséget vagy jogellenesek;
  • nem terjeszthet reklámot vagy kéretlen e-mailt (ún. "spam") hamis vírusfigyelmeztetést, hibát vagy hasonlót; továbbá a felhasználó nem indíthat szerencsejátékot, hógolyó rendszert, lánclevelet, piramis játékot vagy hasonló tevékenységet

6.2 LEDVANCE bármikor megtagadhatja a hozzáférést az LEDVANCE Honlaphoz, ha a Felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételekből eredő kötelezettségeket.

7. HIPERLINKEK

Az LEDVANCE weboldal tartalmazhat harmadik felek weboldalaira mutató linkeket. LEDVANCE nem vállal felelősséget ezek tartalmáért, és nem tekinti az ilyen weboldalakat, illetve azok tartalmát a sajátjának. LEDVANCE nem ellenőrzi ilyen weboldalakat információit és nem felelős a tartalomért. Az ilyen weboldalak használatának minden kockázata kizárólag a felhasználót terheli.

8. FELELŐSSÉG

8.1 Mindenféle kárért a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak (1) szándékosság és súlyos gondatlanság, (2) egészségkárosodás, testi sérülés vagy halál, (3) esetén felelünk. a szállítási feltétel vagy a minőségi garancia vállalása, (4) rosszindulatú eltitkolás és (5) a termékfelelősségről szóló törvényen alapuló igények esetén. Ha lényeges kötelezettségünket vétkesen megszegjük, vagy ha az ügyfél jogosult a teljesítés helyén kártérítési igényekre, a felelősség a tipikusan előforduló, előre látható károk megtérítésére korlátozódik. Egyéb kártérítési igény (pl. Következményes kár) nem érvényesíthető ellenünk. Alapvető kötelezettségek a jelen feltételek alkalmazásában azok a kötelezettségek, amelyek védik az ügyfél alapvető jogi helyzetét, amelyeket a szerződés annak tartalma és célja szerint nyújtani kíván; ezen túlmenően ezek a kötelezettségek, amelyek lehetővé teszik a szerződés teljesítését, és amelyekben az ügyfél rendszeresen megbízik, alapvető kötelezettségeknek minősülnek (pl. a megállapodás szerinti termékek szállítása az előírt jellemzőkkel, illetve a specifikációkban meghatározott jellemzőkkel, kellő időben és alkalmassággal. termékeknek a megállapodás szerinti célra, illetve a termékleírásban meghatározott célra).

8.2 A LEDVANCE webhelyen található információk tartalmazhatnak olyan specifikációkat vagy általános leírásokat, amelyek az egyes termékek technikai lehetőségeihez kapcsolódnak, és amelyek bizonyos esetekben nem állnak rendelkezésre (például a termékváltozások miatt). A termék előírt teljesítményéről ezért minden esetben kölcsönösen meg kell állapodni a vásárláskor.

9. VÍRUSOK

Bár LEDVANCE minden tőle telhetőt megtesz, hogy az LEDVANCE Honlap vírusmentes legyen, LEDVANCE nem vállal semmilyen garanciát a vírusmentességre. A Felhasználó köteles a saját védelmére érdekében megtenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket és szükséges vírusvédelmi lépéseket az információk, szoftverek és dokumentációk letöltése előtt.

10. EXPORT SZABÁLYOZÁS

Bizonyos információk, szoftverek és dokumentációk exportja, pl, jellegéből adódóan vagy a tervezett végső felhasználás miatt engedélyhez kötött lehet. A Felhasználónak szigorúan meg kell felelni az információ, szoftver és dokumentáció export szabályozásnak, különös tekintettel az EU, az egyes EU-tagállamok és az Egyesült Államok előírásaira. LEDVANCE a német, az EU és az USA exportellenőrzési listák hatálya alá tartozó információt, szoftvert és dokumentációt megfelelően címkézi.

11. ADATVÉDELEM

Az LEDVANCE webhely felhasználói személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és a feldolgozása megfelel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak és LEDVANCE adatvédelmi politikájának, amely elérhető itt:  Privacy.

12. KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁSOK, A BÍRÓSÁG HELYE, ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG

12.1 Minden kiegészítő megállapodás írásban történik.

12.2 A jogszolgáltatás helye München, amennyiben a felhasználó a Német Kereskedelmi Törvénykönyv (Handelsgesetzbuch)szempontjából kereskedőnek minősül.

12.3 Az LEDVANCE Honlap egyes oldalait az LEDVANCE és / vagy annak leányvállalatai kezelik és üzemeltetik. Az oldalak megfelelnek azon ország törvényeinek, ahol a felelős vállalat üzleti székhelye van. LEDVANCE nem vállal felelősséget azért, hogy az LEDVANCE Honlap információi, szoftvere és / vagy dokumentációja a helyszínen kívül más országban is megtekinthető vagy letölthető. Ha a felhasználók más országból is hozzáférhetnek az LEDVANCE Honlaphoz, akkor felelősek a helyi törvények különleges előírásainak betartásáért. Tilos az LEDVANCE Honlap-ra való belépés azokban országokban, ahol az információk, szoftverek és / vagy dokumentációk tartalma jogellenes. Ilyen esetekben, ha a felhasználó LEDVANCE-mal üzleti kapcsolatra akar lépni, a Felhasználónak fel kell venni a kapcsolatot az LEDVANCE képviselőjével az adott országban.

12.4 A használati feltételek tekintetében a német jog az irányadó. A jogszolgáltatás helye München. Az ingóságok nemzetközi adásvételére vonatkozó 1973. július 17-i törvénynek, valamint az ENSZ Áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó 1980. április 11-i Egyezményének (CISG) az alkalmazása kizárt.

2006 április

Megosztás közösségi oldalon