Professzionális
Ország

A BIOLUX HCL rendszer garanciája

vállalkozások számára

(Verzió dátuma: 2020. március)

1. TÁBLÁZAT: A BIOLUX HCL RENDSZER GARANCIÁJA VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

GARANCIA IDŐTARTAMA GARANCIÁLIS RENDSZER
5 év
(a BIOLUX HCL CONTROL UNIT naponta összesen max. 7200°-os elforgatása esetén*)
A LEDVANCE BIOLUX HCL rendszer kizárólag az alábbi összekapcsolt BIOLUX HCL rendszerösszetevőkből áll:

a) a BIOLUX HCL CONTROL UNIT és

b) legfeljebb 20 darab
• BIOLUX HCL PANEL és/vagy
• BIOLUX HCL DOWNLIGHT lámpatest

*A különböző előre beprogramozott világítási hangulatok a BIOLUX HCL CONTROL UNIT óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, különböző fokokban való elforgatásával választhatók ki. A BIOLUX HCL CONTROL UNIT egység – az összes működési eljárást figyelembe véve – az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba naponta összesen legfeljebb 7200°-ot (20 teljes 360°-os fordulat) forgatható el.

2. TÁBLÁZAT: HATÁLYBALÉPÉS ÉS TERÜLETI HATÁLY

Jelen garanciális feltételek hatálybalépése: 2020. március 16.
Területi hatály: Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országai, beleértve az Egyesült Királyságot (az Unióból való kilépést követően is), valamint a következő országok: Albánia, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Oroszország, Szerbia, Svájc, Törökország és Ukrajna

3. TÁBLÁZAT: A GARANCIÁLIS IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

1. MILYEN INFORMÁCIÓKAT KELL BENYÚJTANI GARANCIAIGÉNY ESETÉN?

A garancia érvényesítéséhez a garancia kedvezményezettjének a garanciális időszak lejárta előtt az alábbi információkat kell benyújtania a LEDVANCE vagy a LEDVANCE csoport illetékes helyi leányvállalata számára:

a) a panasz, amelynek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:
- a garancia kedvezményezettjének vezetékneve, utóneve és érvényes postacíme
- LEDVANCE közvetlen ügyfeleinek a garancia kedvezményezettjéhez tartozó ügyfélszám
- a hibás rendszerösszetevő(k) termékadatai (különösen: terméknév, termékszám (EAN)/ termékazonosító kód (IC), vásárolt mennyiség, igényelt mennyiség stb.)
- a panasz oka

b) a garanciális termékhez tartozó számla eredeti példánya vagy (a hibás rendszerösszetevő(k)ről) – kizárólag a LEDVANCE közvetlen ügyfeleinek – a szállítólevél eredeti példánya.

A garanciális termék vagy rendszerösszetevő regisztrációja nem szükséges.

A rendszerösszetevők visszaküldése és/vagy további információk/dokumentumok megküldése kérésre:
A garanciális termék visszaküldése alapesetben nem szükséges. Mindazonáltal a garancia érvényesítésének bizonyos eseteiben a helyileg illetékes LEDVANCE vállalat fenntartja a jogot, hogy a következőket kérje:
a) a hibás és/vagy egyéb rendszerösszetevők és/vagy
b) egyéb információk (pl. terméknév, EAN/IC) és/vagy dokumentumok (pl. a számla eredeti példánya) egyéb rendszerösszetevőkre vagy a garanciális rendszerre vonatkozóan.

Ebben az esetben a kért rendszerösszetevőket hiánytalanul, megfelelően felbélyegzett küldeményként feladva, törésbiztos csomagolásban kell postai úton megküldeni, és a kiegészítő információkat/dokumentumokat késedelem nélkül kell megküldeni.

2) KI A GARANCIÁLIS IGÉNY CÍMZETTJE?

A garanciális igény feldolgozását és a garancia vállalását a jelen garanciális feltételek rendelkezéseinek megfelelően a következő internetes hivatkozáson található országlistában feltüntetett, helyileg illetékes LEDVANCE kirendeltség teljesíti: www.ledvance.com/guarantee-country-list . A garancia érvényesítésének helye az az ország, ahol a garancia kedvezményezettje megvásárolta a garanciális rendszert.

3) MILYEN FORMÁBAN KELL A GARANCIÁLIS IGÉNYT BENYÚJTANI?

A garanciális igényt

a) postai úton, megfelelően felbélyegzett küldeményként, az illetékes helyi LEDVANCE kirendeltségnek kell megküldeni.


b) - amennyiben mindössze az online panaszbejelentő űrlap internetlinkje van megadva az országlistában www.ledvance.com/guarantee-country-list a garancia érvényesítésére, ebben az esetben a megadott online panaszbejelentő űrlapon keresztül.

Az igény benyújtására más formában (pl. e-mailben, telefonon vagy faxon) nincs lehetőség.

1. Alkalmazási kör, garanciavállaló/garancia kedvezményezettje

1.1. A LEDVANCE Kft. 1113 Budapest Nagyszőlős utca 11–15., Magyarország (a továbbiakban:LEDVANCE) ezennel kizárólag az 1. TÁBLÁZATBAN feltüntetett garanciákat nyújtja az ott feltüntetett garanciális rendszerre, a feltüntetett garanciális időszakban.

1.2. A garancia kedvezményezettjei a német polgári törvénykönyv (BGB) 14. §-a értelmében kizárólag azok a vállalkozások, amelyek az 1. TÁBLÁZATBAN feltüntetett termékeket a 2. TÁBLÁZATBAN feltüntetett hatálybalépés után és jelen garanciális feltételek tényleges időtartama alatt, a garancia érvényesítésének helye szerinti országban (2. TÁBLÁZAT a továbbiakban:a garancia érvényesítésének helye szerinti ország) vásárolták meg, feltéve, hogy a vásárlás kereskedelmi célból vagy önálló vállalkozói tevékenység céljából történt (pl. kereskedelmi célú felhasználás, kereskedelmi viszonteladás vagy kereskedelmi beépítés/kivitelezés harmadik feleknél). A garancia kedvezményezettje csak egyszer nyújthatja be garanciális igényét egy adott rendszerösszetevőre vonatkozóan, vagyis a különböző kedvezményezettek az értékesítési láncon belül nem nyújthatnak be többször igényt ugyanarra a termékre vonatkozóan.

1.3. Ezek a garanciális feltételek kizárólag és teljes körűen csak az 1. TÁBLÁZATBAN feltüntetett garanciákra vonatkoznak, jelen garanciális feltételek hatálybalépését követően, a garancia érvényesítésének helye szerinti országban, (2. TÁBLÁZAT) . A LEDVANCE termékekre vonatkozó egyéb tényleges garanciális igények változatlanul érvényesek, és az adott kedvezményezett a vonatkozó garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban jogosult marad az ilyen egyéb garanciális igények érvényesítésére az adott garanciális időszakon belül.

2. A garancia célja

2.1. A rendszergarancia tárgya a teljes garanciális rendszer, amely kizárólag az összekapcsolt rendszerösszetevőkből áll, lásd: 1. TÁBLÁZAT, beleértve a beépített vagy mellékelt firmware-t/szoftvert és a megfelelően telepített javításokat, hibajavításokat, frissítéseket és/vagy azok frissítéseit.

2.2. A rendszergarancia és garanciális igények nem terjednek ki a LEDVANCE, a garancia kedvezményezettje vagy harmadik fél olyan eszközeire, termékeire, firmware-jére, szoftvereire vagy mobilalkalmazásaira, amelyek nem képezik a rendszer részét az 1. TÁBLÁZATBAN foglaltaknak megfelelően, és/vagy nem képezik a rendszergarancia célját a 2.1. szakasznak megfelelően (a továbbiakban együttesen:a rendszergarancián kívül eső termékek). A LEDVANCE nem vállal felelősséget, jótállást vagy garanciát a garancia kedvezményezettjének vagy harmadik félnek a rendszergarancián kívül eső termékeiért, ezeknek a garancia kedvezményezettje vagy harmadik fél általi üzemeltetéséért, vagy az ebből eredő rendellenességekért, károkért vagy hibákért (pl. vírusokért vagy más rosszindulatú szoftverekért).

2.3. A garancia kizárólag az eredeti csomagolásban visszaküldött eredeti garanciális rendszerösszetevőkre és az eredeti csomagolásban található eredeti tartozékokra vonatkozik (ha van ilyen tartozék). A rendszergarancia nem vonatkozik használt termékekre, cserélhető fényforrásokra (izzókra) és a mellékelt elemekre vagy akkumulátorokra (ha van).

2.4. A garanciális rendszer üzembe helyezéséhez és beállításához kizárólag a BIOLUX alkalmazás szükséges és annak használata engedélyezett. A BIOLUX alkalmazás használatára kizárólag annak általános felhasználási feltételei vonatkoznak, amelyek megjelennek az alkalmazás telepítésekor és magában az alkalmazásban is elérhetők. Jelen rendszergarancia és a garanciális igények nem terjednek ki a BIOLUX alkalmazásra, valamint a BIOLUX alkalmazás használatából és a BIOLUX alkalmazás használatára vonatkozó felhasználási feltételek megsértéséből eredő esetleges rendellenességekre, károkra vagy hibákra.

3. A garancia előfeltételei

3.1. Amennyiben

a) a rendszer összetevőit folyamatosan a teljes garanciális rendszerben működtették a 2.1. szakasznak megfelelően a garancia teljes időtartama alatt, és

a maximális elforgatási érték nem haladta meg az 1. TÁBLÁZATBAN feltüntetett értéket,
a LEDVANCE a jelen garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban – a rendszergarancia részeként – garantálja, hogy a garanciális rendszer mentes a gyártási és anyaghibáktól a garancia időtartama alatt.

3.2. A rendszergarancián alapuló garanciális igények nem érvényesíthetők, amennyiben az egyes rendszerösszetevőket a garanciális időszak alatt folyamatosan vagy ideiglenesen

a) a garanciális rendszeren kívül, külön üzemeltetik, vagy

b) a rendszergarancián kívül eső termékkel (lásd a 2.2. szakaszt) integrálva vagy együtt működtetik (kivétel ez alól a BIOLUX alkalmazás).
A fentiek a rendszergarancián kívül eső LEDVANCE termékekre is vonatkoznak. A LEDVANCE ilyen, a rendszergarancián kívül eső termékeire vonatkozó garanciái változatlanul érvényesek.

3.3. A garanciális igény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a garanciális rendszert mindenkor a rendszer adatlapján feltüntetett specifikációk szerint működtették, és a beépítési és üzemeltetési utasításnak megfelelően építették be, helyezték üzembe és használták.

3.4. A garanciális időszak a vásárlás időpontjától kezdődik (vagyis aznap, amikor a garancia kedvezményezettje megvásárolta a terméket). Ha az egyes rendszerösszetevőket különböző időpontokban vásárolták, akkor a legkorábban megvásárolt rendszerösszetevő vásárlási dátumát kell a garanciális időszak kezdetének tekinteni.

4. A garanciális igény érvényesítésének kizárása

A garanciális igények érvényesíthetőségét – korlátozás nélkül – különösen a következő esetekben kell kizárni:

a) a garanciális rendszer vagy egy rendszerösszetevő elhanyagolható vagy jelentéktelen sérülése vagy hibája miatt (pl. több LED-chip vagy LED-rendszer esetén az egyik meghibásodása);

b) a garanciális rendszer szokásos élettartamának lejárta esetén, amennyiben az élettartam a gyártó által meghatározott garanciális időszakon belül jár le, és/vagy a rendszerösszetevő fényáramának szokásos, a gyártó specifikációiban meghatározott csökkenése esetén (különös tekintettel – korlátozás nélkül – az L és/vagy B értékre – pl. L70/B20 – vonatkozóan);

c) a szokásos, színhőmérsékletben bekövetkező változások esetén;

d) garanciális rendszer vagy rendszerösszetevő természetes kopása és elhasználódása esetén;

e) a garanciális rendszer vagy rendszerösszetevő helytelen vagy nem megfelelő használata esetén;

f) a garanciális rendszer vagy rendszerösszetevő nem megfelelő üzemi környezetben történő üzemeltetése esetén (pl. ha túlzott páratartalomnak, hőnek, hidegnek, pornak, maró anyagoknak van kitéve, vagy ha a belső lámpatestet túlzott mennyiségű közvetlen napfény éri);

g) a megengedett hőmérséklethatárok, kapcsolási ciklusok vagy feszültségértékek túllépése vagy a működtető hálózat rossz minősége (pl. feszültségcsúcsok vagy túlfeszültség/feszültségcsökkenés) miatt bekövetkező károk vagy meghibásodás esetén;

h) amennyiben a garancia kedvezményezettje vagy harmadik fél a LEDVANCE előzetes írásbeli beleegyezése nélkül módosítja, javítja vagy működteti a garanciális rendszert vagy rendszerösszetevőt;

i) a garancia kedvezményezettje vagy harmadik fél által okozott károk vagy hibák esetén; vagy

j) a LEDVANCE hatáskörén kívül eső, olyan előre nem látható események (vis major) esetén, amelyekért a LEDVANCE nem felelős (pl. természeti katasztrófák).

5. A garancia biztosítása

5.1. A garancia kedvezményezettje számára biztosítani kell a garanciális szolgáltatást az 1.2. szakasszal összhangban, amennyiben:

a) a 3.1. szakasz értelmében a gyártási vagy anyaghiba a garanciális időszakban lépett fel, és a garanciális termék a 2. és a 3. szakaszban található minden egyéb előfeltételnek megfelel;

b) a 4. szakasszal összhangban nincs oka kizárásra,

c) a garancia kedvezményezettje teljes mértékben megfelel a garancia érvényesítésére vonatkozó követelményeknek, lásd: 3. TÁBLÁZAT .

5.2. A LEDVANCE-nek kizárólag és egyetlen választási lehetőségként:

a) ingyenes csereterméket kell biztosítania az 5.3. szakasz rendelkezéseivel összhangban

b) – amennyiben a garancia kedvezményezettje a LEDVANCE közvetlen ügyfele – jóváíró számlát kell kiállítania a vételárról a garancia kedvezményezettjének ügyfélszámlájára.

A garancia csak az egyes hibás rendszerösszetevő(k)re adható, nem a teljes garanciális rendszerre. A LEDVANCE közvetlen ügyfele az a vásárló, aki a garanciális rendszert közvetlenül a LEDVANCE-től vagy a garancia érvényesítésének helye szerinti LEDVANCE kirendeltségtől vásárolta (és nem kereskedőtől vagy más harmadik féltől).

5.3. Termékcsere esetén a LEDVANCE fenntartja a jogot, hogy a rendszerösszetevőt olyan egyéb, azonos típusú helyettesítő komponensre cserélje, amelynek jellemzői, műszaki adatai és kialakítása eltérhet a garanciális rendszerösszetevőtől. Csereterméket kizárólag a garancia érvényesítésének helye szerinti országba küldünk.

5.4. A garanciális igény és szolgáltatások nem foglalják magukban különösen – korlátozás nélkül – a következőket:

a) a garanciális rendszer vagy rendszerösszetevő javítása;

b) a hibás garanciális rendszerösszetevők visszaküldési költségeinek megtérítése, lásd: 3. TÁBLÁZAT ;

c) a beépítés, a leszerelés, a szállítás, az utazás, a munkavégzés, a tervezés, a projektmenedzsment költsége, illetve az anyagköltségek vagy a hibakeresés költségei; valamint

d) egyéb kártérítési igények vagy a költségek megtérítése (pl. szállítási költségek, következményes károk vagy elmaradt nyereség).

5.5. A LEDVANCE fenntartja a jogot, hogy minden esetben megvizsgálja a garanciális igény érvényességét.

5.6. A garanciális igény feldolgozását és a garancia vállalását a jelen garanciális feltételek rendelkezéseinek megfelelően a következő entitás teljesíti:

- németországi garanciális igények esetén a LEDVANCE; és

- a helyileg illetékes LEDVANCE kirendeltség, lásd: 3. TÁBLÁZAT (a továbbiakban: LEDVANCE vállalat) a Németországon kívül eső, a garancia érvényesítésének helye szerinti ország.

A garancia érvényesítésének helye az az ország, ahol a garancia kedvezményezettje megvásárolta a garanciális rendszert.

5.7. Általános szabály, hogy a garancia kedvezményezettje a garanciális igény megfelelő érvényesítését követően általában egy hónapon belül megkapja a garanciális szolgáltatást vagy terméket.

5.8. A garanciális szolgáltatás nem hosszabbítja meg és nem újítja meg a garancia eredeti időtartamát.

6. A törvényes követelések fenntartása

A garancia kedvezményezettjének törvényes garanciális igényeit és jogait a német fogyasztóvédelmi törvény (ProdHaftG) értelmében ezek a garanciális feltételek és az azokban nyújtott garanciális szolgáltatások semmilyen módon nem korlátozzák. Ezeket a jogszabályi igényeket és jogokat a jelen garanciális feltételektől és garanciális igényektől függetlenül és azokkal párhuzamosan kell alkalmazni.

7. Alkalmazandó jog, joghatály

7.1. Ezekre a garanciális feltételekre kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga irányadó, amely kizárja az Áruk Nemzetközi Adásvételéről Szóló Bécsi Egyezmény (CISG) és a nemzetközi magánjog rendelkezéseit.

7.2. Amennyiben a garancia kedvezményezettje kereskedő, közszolgálati jogi személy vagy speciális közjogi alap, a jelen garanciális feltételekkel kapcsolatban felmerülő minden vitás ügy kizárólagos illetékességi helye München, Németország. A kizárólagos joghatósági helyekre vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezések változatlanok.

8. A garanciális feltételek módosítása

A LEDVANCE fenntartja a jogot, hogy a jövőben saját belátása szerint bármikor megváltoztassa vagy módosítsa ezeket a garanciális feltételeket. Ebben az esetben a garanciális feltételek jelen változatán alapuló tényleges garanciális igények változatlanul érvényesek, és az adott kedvezményezett a vonatkozó garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban továbbra is jogosult marad az ilyen egyéb garanciális igények érvényesítésére az adott garanciális időszakon belül.

Megosztás közösségi oldalon