Professzionális
Ország

Fényforrások garanciája

vállalkozások számára

(Verzió dátuma: 2021. Április)

1a. TÁBLÁZAT: LED FÉNYFORRÁSOK GARANCIÁJA VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

GARANCIA IDŐTARTAMA GARANCIÁLIS TERMÉKEK
(Termékcsaládok)
5 év • HQI® LED
• HQL® LED
• PARATHOM® DIM Classic Glas, PARATHOM® DIM Classic Heatsink, PARATHOM® DIM PIN (G4/G9), PARATHOM® DIM R7S 78 75, PARATHOM® DIM R7S 78 100, PARATHOM® DIM R7S 118 125, PARATHOM® DIM R7S 118 150, PARATHOM® DIM Spot, PARATHOM® PRO Classic Glas, PARATHOM® PRO Spot
• SubstiTUBE® Advanced, SubstiTUBE® Advanced UO, SubstiTUBE® Advanced UO Connected, SubstiTUBE® Food, SubstiTUBE® Motion Sensor, SubstiTUBE® T5 HO / HE, SubstiTUBE® U-Shape
4 év • PARATHOM® PIN/R7s/T26
• PARATHOM® Classic Glas
3 év • OSRAM DULUX® LED
• LEDinestra®, LEDinestra DIM
• SPECIAL T SLIM
• SubstiTUBE® T9, SubstiTUBE® Value
• Vintage 1906®

1b. TÁBLÁZAT: HAGYOMÁNYOS FÉNYFORRÁSOK GARANCIÁJA VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

GARANCIA IDŐTARTAMA GARANCIÁLIS TERMÉKEK
(Termékcsaládok)
8 év
(évente legfeljebb 4000 óra üzemidő és legfeljebb napi 1 kapcsolási ciklus mellett)
• LUMILUX T8 XXT
5 év
(évente legfeljebb 4000 óra üzemidő és legfeljebb napi 1 kapcsolási ciklus mellett)
• DULUX L XT
• LUMILUX T5 HE XT, LUMILUX T5 HO XT, LUMILUX T8 XT
3 év
(évente legfeljebb 4000 óra üzemidő mellett)
• LUMILUX T5 HE és HE ES, LUMILUX T5 HO és HO ES

2. TÁBLÁZAT: HATÁLYBALÉPÉS ÉS TERÜLETI HATÁLY

Jelen garanciális feltételek hatálybalépése: 2020. március 16.
Területi hatály: Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országai, beleértve az Egyesült Királyságot (az Unióból való kilépést követően is), valamint a következő országok: Albánia, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Oroszország, Szerbia, Svájc, Törökország és Ukrajna

3. TÁBLÁZAT: A GARANCIÁLIS IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

1) MILYEN INFORMÁCIÓKAT KELL BENYÚJTANI GARANCIAIGÉNY ESETÉN?

A garancia érvényesítéséhez a garancia kedvezményezettjének a garanciális időszak lejárta előtt az alábbi információkat kell benyújtania a LEDVANCE vagy a LEDVANCE csoport illetékes helyi leányvállalata számára:

a) a panasz, amelynek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:
- a garancia kedvezményezettjének vezetékneve, utóneve és érvényes postacíme
- LEDVANCE közvetlen ügyfeleinek a garancia kedvezményezettjéhez tartozó ügyfélszám
- a garanciális termék adatai (különösen: terméknév, termékszám (EAN)/ termékazonosító kód (IC), vásárolt mennyiség, igényelt mennyiség stb.)
- a panasz oka

b) a garanciális termékhez tartozó számla eredeti példánya vagy – kizárólag a LEDVANCE közvetlen ügyfeleinek – a szállítólevél eredeti példánya.

A garanciális termék regisztrációja nem szükséges.

A hibás garanciális termék visszaküldése:
A garanciális termék visszaküldése alapesetben nem szükséges. Mindazonáltal a garancia érvényesítésének bizonyos eseteiben a helyileg illetékes LEDVANCE vállalat fenntartja a jogot, hogy a hibás garanciális termék visszaküldését kérje. Ebben az esetben a hibás garanciális terméket hiánytalanul, megfelelően felbélyegzett küldeményként feladva, törésbiztos csomagolásban kell postai úton megküldeni.

2) KI A GARANCIÁLIS IGÉNY CÍMZETTJE?

A garanciális igény feldolgozását és a garancia vállalását a jelen garanciális feltételek rendelkezéseinek megfelelően a következő internetes hivatkozáson található országlistában feltüntetett, helyileg illetékes LEDVANCE kirendeltség teljesíti: (www.ledvance.com/guarantee-country-list) . A garancia érvényesítésének helye az az ország, ahol a garancia kedvezményezettje megvásárolta a garanciális terméket.

3) MILYEN FORMÁBAN KELL A GARANCIÁLIS IGÉNYT BENYÚJTANI?

A garanciális igényt

a) postai úton, megfelelően felbélyegzett küldeményként, az illetékes helyi LEDVANCE kirendeltségnek kell megküldeni.

b) - amennyiben mindössze az online panaszbejelentő űrlap internetlinkje van megadva az országlistában (www.ledvance.com/guarantee-country-list) a garancia érvényesítésére, ebben az esetben a megadott online panaszbejelentő űrlapon keresztül.

Az igény benyújtására más formában (pl. e-mailben, telefonon vagy faxon) nincs lehetőség.

1. Alkalmazási kör, garanciavállaló/garancia kedvezményezettje

1.1. A LEDVANCE Kft. 1113 Budapest Nagyszőlős utca 11–15., Magyarország (a továbbiakban: LEDVANCE) ezennel kizárólag az 1 a/b.TÁBLÁZATBAN feltüntetett garanciákat nyújtja az ott feltüntetett garanciális termékekre, a feltüntetett garanciális időszakban.

1.2. A garancia kedvezményezettjei a német polgári törvénykönyv (BGB) 14. §-a értelmében kizárólag azok a vállalkozások, amelyek az 1 a/b.TÁBLÁZATBAN feltüntetett termékeket a 2. TÁBLÁZATBAN feltüntetett hatálybalépés után és jelen garanciális feltételek tényleges időtartama alatt, a garancia érvényesítésének helye szerinti országban (2. TÁBLÁZAT) (a továbbiakban: a garancia érvényesítésének helye szerinti ország) vásárolták meg, feltéve, hogy a vásárlás kereskedelmi célból vagy önálló vállalkozói tevékenység céljából történt (pl. kereskedelmi célú felhasználás, kereskedelmi viszonteladás vagy kereskedelmi beépítés/kivitelezés harmadik feleknél). A garancia kedvezményezettje csak egyszer nyújthatja be garanciális igényét egy adott termékre vonatkozóan, vagyis a különböző kedvezményezettek az értékesítési láncon belül nem nyújthatnak be többször igényt ugyanarra a termékre vonatkozóan.

1.3. Ezek a garanciális feltételek kizárólag és teljes körűen csak az 1 a/b.TÁBLÁZATBAN feltüntetett garanciákra vonatkoznak, jelen garanciális feltételek hatálybalépését követően, a garancia érvényesítésének helye szerinti országban, (2. TÁBLÁZAT) . A jelen garanciális feltételek hatálybalépése előtt vagy a garancia érvényesítésének helye szerinti országon kívül vásárolt LEDVANCE termékekre vonatkozó egyéb tényleges garanciális igények változatlanul érvényesek, és az adott kedvezményezett a vonatkozó garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban továbbra is jogosult marad az ilyen egyéb garanciális igények érvényesítésére az adott garanciális időszakon belül.

2. A garancia tárgya és előfeltételei

2.1. A LEDVANCE az alábbi garanciákat nyújtja:

a) A garanciális termékekre vonatkozóan (1a. TÁBLÁZAT: LED fényforrások), a LEDVANCE a jelen garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban garantálja, hogy az adott garanciális termék – a 2.2. szakasznak megfelelően – a megfelelő garanciális időszakon belül mentes a gyártási és anyaghibáktól.

b) Amennyiben betartották a maximális üzemidőre és kapcsolási ciklusokra vonatkozó értékeket (1b. TÁBLÁZAT) és azokat nem lépték túl, a LEDVANCE a jelen garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban garantálja, hogy az adott garanciális termék (1b. TÁBLÁZAT hagyományos fényforrások) a jelen garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban – a 2.2. szakasznak megfelelően – a megfelelő garanciális időszakon belül mentes a gyártási és anyaghibáktól.

2.2. A garancia kizárólag az eredeti csomagolásban visszaküldött eredeti garanciális termékre és az eredeti csomagolásban található eredeti tartozékokra vonatkozik (ha van ilyen tartozék). A garancia nem vonatkozik használt termékekre és a mellékelt elemekre vagy akkumulátorokra (ha van).

2.3. A garanciális igény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a garanciális terméket mindenkor a termék adatlapján feltüntetett specifikációk szerint működtették, és a beépítési és üzemeltetési utasításnak megfelelően építették be, helyezték üzembe és használták.

2.4. A garanciális időszak a vásárlás időpontjától kezdődik (vagyis aznap, amikor a garancia kedvezményezettje megvásárolta a terméket).

3. A garanciális igény érvényesítésének kizárása

A garanciális igények érvényesíthetőségét – korlátozás nélkül – különösen a következő esetekben kell kizárni:

a) a garanciális termék elhanyagolható vagy jelentéktelen sérülése vagy hibája miatt (pl. több LED-chip vagy LED-rendszer esetén az egyik meghibásodása);

b) a garanciális termék szokásos élettartamának lejárta esetén, amennyiben az élettartam a gyártó által meghatározott garanciális időszakon belül jár le, és/vagy a garanciális termék fényáramának szokásos, a gyártó specifikációiban meghatározott csökkenése esetén (különös tekintettel – korlátozás nélkül – az L és/vagy B értékre – pl. L70/B20 – vonatkozóan);

c) a szokásos, színhőmérsékletben bekövetkező változások esetén;

d) természetes kopás és elhasználódás esetén;

e) a garanciális termék helytelen vagy nem megfelelő használata esetén;

f) a garanciális termék nem megfelelő üzemi környezetben történő üzemeltetése esetén (pl. ha túlzott páratartalomnak, hőnek, hidegnek, pornak, maró anyagoknak van kitéve, vagy ha a belső lámpatestet túlzott mennyiségű közvetlen napfény éri);

g) a megengedett hőmérséklethatárok, kapcsolási ciklusok vagy feszültségértékek túllépése vagy a működtető hálózat rossz minősége (pl. feszültségcsúcsok vagy túlfeszültség/feszültségcsökkenés) miatt bekövetkező károk vagy meghibásodás esetén;

h) amennyiben a garancia kedvezményezettje vagy harmadik fél a LEDVANCE előzetes írásbeli beleegyezése nélkül módosítja, javítja vagy működteti a garanciális terméket a garancia kedvezményezettjének vagy harmadik félnek a termékével vagy szoftverével együtt;

i) a garancia kedvezményezettje vagy harmadik fél által okozott károk vagy hibák esetén; vagy

j) a LEDVANCE hatáskörén kívül eső, olyan előre nem látható események (vis major) esetén, amelyekért a LEDVANCE nem felelős (pl. természeti katasztrófák).

4. A garancia biztosítása

4.1. A garancia kedvezményezettje számára biztosítani kell a garanciális szolgáltatást az 1.2. szakasszal összhangban, amennyiben:

a) a 2.1. szakasz értelmében a gyártási vagy anyaghiba a garanciális időszakban lépett fel, és a garanciális termék a 2. szakaszban található minden egyéb előfeltételnek megfelel;

b) a 3. szakasszal összhangban nincs oka a kizárásnak; és

c) a garancia kedvezményezettje teljes mértékben megfelel a garancia érvényesítésére vonatkozó követelményeknek, lásd: 3. TÁBLÁZAT .

4.2. A LEDVANCE-nek kizárólag és egyetlen választási lehetőségként:

a) ingyenes csereterméket kell biztosítania a 4.3. szakasz rendelkezéseinek megfelelően, vagy

b) – amennyiben a garancia kedvezményezettje a LEDVANCE közvetlen ügyfele – jóváíró számlát kell kiállítania a vételárról a garancia kedvezményezettjének ügyfélszámlájára.

A LEDVANCE közvetlen ügyfele az a vásárló, aki a garanciális terméket közvetlenül a LEDVANCE-től vagy a garancia érvényesítésének helye szerinti LEDVANCE kirendeltségtől vásárolta (és nem kereskedőtől vagy más harmadik féltől).

4.3. Termékcsere esetén a LEDVANCE fenntartja a jogot, hogy a terméket olyan egyéb, azonos típusú helyettesítő termékre cserélje, amelynek jellemzői, műszaki adatai és kialakítása eltérhet a garanciális terméktől. Csereterméket kizárólag a garancia érvényesítésének helye szerinti országba küldünk.

4.4. A garanciális igény és szolgáltatások nem foglalják magukban különösen – korlátozás nélkül – a következőket:

a) a garanciális termék javítása;

b) a hibás garanciális termék visszaküldési költségeinek megtérítése, lásd: 3. TÁBLÁZAT ;

c) a beépítés, a leszerelés, a szállítás, az utazás, a munkavégzés, a tervezés, a projektmenedzsment költsége, illetve az anyagköltségek vagy a hibakeresés költségei; valamint

d) egyéb kártérítési igények vagy a költségek megtérítése (pl. szállítási költségek, következményes károk vagy elmaradt nyereség).

4.5. A LEDVANCE fenntartja a jogot, hogy minden esetben megvizsgálja a garanciális igény érvényességét.

4.6. A garanciális igény feldolgozását és a garancia vállalását a jelen garanciális feltételek rendelkezéseinek megfelelően a következő entitás teljesíti:

- németországi garanciális igények esetén a LEDVANCE; és

- a helyileg illetékes LEDVANCE kirendeltség, lásd: 3. TÁBLÁZAT (a továbbiakban: LEDVANCE vállalat) a Németországon kívül eső, a garancia érvényesítésének helye szerinti ország.

A garancia érvényesítésének helye az az ország, ahol a garancia kedvezményezettje megvásárolta a garanciális terméket.

4.7. Általános szabály, hogy a garancia kedvezményezettje a garanciális igény megfelelő érvényesítését követően általában egy hónapon belül megkapja a garanciális szolgáltatást vagy terméket.

4.8. A garanciális szolgáltatás nem hosszabbítja meg és nem újítja meg a garancia eredeti időtartamát.

5. A törvényes követelések fenntartása

A garancia kedvezményezettjének törvényes garanciális igényeit és jogait a német fogyasztóvédelmi törvény (ProdHaftG) értelmében ezek a garanciális feltételek és az azokban nyújtott garanciális szolgáltatások semmilyen módon nem korlátozzák. Ezeket a jogszabályi igényeket és jogokat a jelen garanciális feltételektől és garanciális igényektől függetlenül és azokkal párhuzamosan kell alkalmazni.

6. Alkalmazandó jog, joghatály

6.1. Ezekre a garanciális feltételekre kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga irányadó, amely kizárja az Áruk Nemzetközi Adásvételéről Szóló Bécsi Egyezmény (CISG) és a nemzetközi magánjog rendelkezéseit.

6.2. Amennyiben a garancia kedvezményezettje kereskedő, közszolgálati jogi személy vagy speciális közjogi alap, a jelen garanciális feltételekkel kapcsolatban felmerülő minden vitás ügy kizárólagos illetékességi helye München, Németország. A kizárólagos joghatósági helyekre vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezések változatlanok.

7. A garanciális feltételek módosítása

A LEDVANCE fenntartja a jogot, hogy a jövőben saját belátása szerint bármikor megváltoztassa vagy módosítsa ezeket a garanciális feltételeket. Ebben az esetben a garanciális feltételek jelen változatán alapuló tényleges garanciális igények változatlanul érvényesek, és az adott kedvezményezett a vonatkozó garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban továbbra is jogosult marad az ilyen egyéb garanciális igények érvényesítésére az adott garanciális időszakon belül.

Megosztás közösségi oldalon