Professzionalis

LED LÁMPATESTEK GARANCIÁJA

VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

(Verzió dátuma: 2020. November)

1. TÁBLÁZAT: LED LÁMPATESTEK GARANCIÁJA VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

GARANCIA IDŐTARTAMA GARANCIÁLIS TERMÉKEK
(Termékcsaládok)
5 év
(évente legfeljebb 4000 óra üzemidő mellett)
a) A következő POR- ÉS PÁRAMENTES lámpatestekre: DAMP PROOF, DAMP PROOF COMPACT, DAMP PROOF HOUSING, DAMPPROOF SPECIAL, DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

b) A következő MÉLYSUGÁRZÓ lámpatestekre: DOWNLIGHT ALU, DOWNLIGHT ALU DALI, DOWNLIGHT COMFORT

c) A következő FÉNYVETŐ lámpatestekre: FLOODLIGHT ASYMMETRIC, FLOODLIGHT PERFORMANCE, FLOODLIGHT SENSOR (PHOTOCELL), FLOODLIGHT SYMMETRIC – ha több mint 70 W a névleges teljesítménye

d) A következő CSARNOKVILÁGÍTÓ lámpatestekre: HIGH BAY, HIGH BAY DALI

e) A következő VONALVILÁGÍTÓ lámpatestekre:
• LINEAR COMPACT BATTEN, LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT, LINEAR COMPACT SWITCH
• LINEAR IndiviLED® DIRECT, LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI, LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT THROUGWIRING
• LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT THROUGWIRING
• LINEAR SURFACE IP44
• LINEAR ULTRA OUTPUT

f) A következő KÜLTÉRI lámpatestekre:
• OUTDOOR BOLLARD LANTERN, OUTDOOR BOLLARD POLE
• OUTDOOR FACADE BELT, OUTDOOR FACADE EDGE, OUTDOOR FACADE INDIRECT, OUTDOOR FACADE LANTERN, OUTDOOR FACADE POLE, OUTDOOR FACADE SPOT, OUTDOOR FACADE UP DOWN
• OUTDOOR SURFACE POLE, OUTDOOR SURFACE ROUND, OUTDOOR SURFACE SQUARE

g) A következő PANEL lámpatestekre: PANEL IndiviLED®, PANEL IP54, PANEL LED 1200 DIRECT INDIRECT, PANEL PERFORMANCE, PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT

h) A következő SZPOT lámpatestekre: SPOT ADJUST, SPOT ADJUST DALI, SPOT FIX, SPOT MULTI, SPOT VARIO

i) A következő FALI ÉS MENNYEZETI lámpatestre: SURFACE COMPACT IK10

j) A következő SÍNES lámpatestekre: TRACKLIGHT SPOT, TRACKLIGHT SPOT COMPACT, TRACKLIGHT SPOT ZOOM

k) A következő TruSys® lámpatestekre: TruSys®, TruSys® DALI, TruSys® PERFORMANCE ON/OFF, TruSys® PERFORMANCE DALI, TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL
3 év
(évente legfeljebb 4000 óra üzemidő mellett)
a) A következő POR- ÉS PÁRAMENTES lámpatestekre: DAMP PROOF SLIM VALUE, DAMP PROOF VALUE

b) A következő MÉLYSUGÁRZÓ lámpatestekre: DOWNLIGHT SLIM ROUND, DOWNLIGHT SLIM SQUARE

c) A következő FÉNYVETŐ lámpatestekre: FLOODLIGHT SYMMETRIC, ha a névleges teljesítménye 70 W vagy kevesebb, FLOODLIGHT SYMMETRIC SENSOR (MOTION + LIGHT), FLOODLIGHT VALUE, FLOODLIGHT VALUE SENSOR (MOTION + LIGHT)

d) A következő lámpatestek vészvilágító funkcióval:
• DAMP PROOF EMERGENCY, DAMP PROOF VALUE EMERGENCY
• DOWNLIGHT ALU EMERGENCY
• EMERGENCY CONVERSION BOX, EMERGENCY DOWNLIGHT, EMERGENCY EXIT SIGN
• LINEAR IndiviLED® 1200 DIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1500 DIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1200 DIRECT / INDIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1500 DIRECT / INDIRECT EMERGENCY LINEAR HOUSING
• TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY

e) Egyéb: PANEL VALUE, SPOT KIT LED, SURFACE CIRCULAR, WORKLIGHT VALUE

2. TÁBLÁZAT: HATÁLYBALÉPÉS ÉS TERÜLETI HATÁLY

Jelen garanciális feltételek hatálybalépése: 2020. November 01.
Területi hatály: Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országai, beleértve az Egyesült Királyságot (az Unióból való kilépést követően is), valamint a következő országok: Albánia, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Oroszország, Szerbia, Svájc, Törökország és Ukrajna

3. TÁBLÁZAT: A GARANCIÁLIS IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

1) MILYEN INFORMÁCIÓKAT KELL BENYÚJTANI GARANCIAIGÉNY ESETÉN?

A garancia érvényesítéséhez a garancia kedvezményezettjének a garanciaidő lejárta előtt az alábbi információkat kell benyújtania a LEDVANCE vagy a LEDVANCE csoport illetékes helyi leányvállalata számára:

a) a panasz, amelynek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:
- a garancia kedvezményezettjének vezetékneve, utóneve és érvényes postacíme
- LEDVANCE közvetlen ügyfeleinek a garancia kedvezményezettjéhez tartozó ügyfélszám
- a garanciális termék adatai (különösen: terméknév, termékszám (EAN)/ termékazonosító kód (IC), vásárolt mennyiség, igényelt mennyiség stb.)
- a panasz oka

b) a garanciális termékhez tartozó számla eredeti példánya vagy – kizárólag a LEDVANCE közvetlen ügyfeleinek – a szállítólevél eredeti példánya.

A garanciális termék regisztrációja nem szükséges.

A hibás garanciális termék visszaküldése:
A garanciális termék visszaküldése alapesetben nem szükséges. Mindazonáltal a garancia érvényesítésének bizonyos eseteiben a helyileg illetékes LEDVANCE vállalat fenntartja a jogot, hogy a hibás garanciális termék visszaküldését kérje. Ebben az esetben a hibás garanciális terméket hiánytalanul, megfelelően felbélyegzett küldeményként feladva, törésbiztos csomagolásban kell postai úton megküldeni.

2) KI A GARANCIÁLIS IGÉNY CÍMZETTJE?

A garanciális igény feldolgozását és a garancia vállalását a jelen garanciális feltételek rendelkezéseinek megfelelően a következő internetes hivatkozáson található országlistában feltüntetett, helyileg illetékes LEDVANCE kirendeltség teljesíti: www.ledvance.hu/országlista. A garancia érvényesítésének helye az az ország, ahol a garancia kedvezményezettje megvásárolta a garanciális terméket.

3) MILYEN FORMÁBAN KELL A GARANCIÁLIS IGÉNYT BENYÚJTANI?

A garanciális igényt

a) postai úton, megfelelően felbélyegzett küldeményként, az illetékes helyi LEDVANCE kirendeltségnek kell megküldeni.

b) - amennyiben mindössze az online panaszbejelentő űrlap internetlinkje van megadva az országlistában www.ledvance.hu/országlista a garancia érvényesítésére, ebben az esetben a megadott online panaszbejelentő űrlapon keresztül.

Az igény benyújtására más formában (pl. e-mailben, telefonon vagy faxon) nincs lehetőség.

1. Alkalmazási kör, garanciavállaló/garancia kedvezményezettje

1.1. A LEDVANCE Kft. 1113 Budapest Nagyszőlős utca 11–15., Magyarország (a továbbiakban: LEDVANCE) ezennel kizárólag a az 1. TÁBLÁZATBAN feltüntetett garanciákat nyújtja az ott feltüntetett garanciális termékekre, a feltüntetett garanciális időszakban.

1.2. A garancia kedvezményezettjei a német polgári törvénykönyv (BGB) 14. §-a értelmében kizárólag azok a vállalkozások, amelyek az 1. TÁBLÁZATBAN feltüntetett termékeket a 2. TÁBLÁZATBAN feltüntetett hatálybalépés után és jelen garanciális feltételek tényleges időtartama alatt, a garancia érvényesítésének helye szerinti országban (2. TÁBLÁZAT) (a továbbiakban: a garancia érvényesítésének helye szerinti ország) vásárolták meg, feltéve, hogy a vásárlás kereskedelmi célból vagy önálló vállalkozói tevékenység céljából történt (pl. kereskedelmi célú felhasználás, kereskedelmi viszonteladás vagy kereskedelmi beépítés/kivitelezés harmadik feleknél). A garancia kedvezményezettje csak egyszer nyújthatja be garanciális igényét egy adott termékre vonatkozóan, vagyis a különböző kedvezményezettek az értékesítési láncon belül nem nyújthatnak be többször igényt ugyanarra a termékre vonatkozóan.

1.3. Ezek a garanciális feltételek kizárólag és teljes körűen csak 1. TÁBLÁZATBAN feltüntetett garanciákra vonatkoznak, jelen garanciális feltételek hatálybalépését követően, a garancia érvényesítésének helye szerinti országban, a 2. TÁBLÁZATBAN. feltüntetett információknak megfelelően. A jelen garanciális feltételek hatálybalépése előtt vagy a garancia érvényesítésének helye szerinti országon kívül vásárolt LEDVANCE termékekre vonatkozó egyéb tényleges garanciális igények változatlanul érvényesek, és az adott kedvezményezett a vonatkozó garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban továbbra is jogosult marad az ilyen egyéb garanciális igények érvényesítésére az adott garanciális időszakon belül.

2. A garancia tárgya és előfeltételei

2.1. Amennyiben betartották az 1. TÁBLÁZATBAN feltüntetett maximális üzemidőre vonatkozó értékeket, és azokat nem lépték túl, a LEDVANCE a jelen garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban garantálja, hogy az adott garanciális termék – a 2.2. szakasznak megfelelően – a megfelelő garanciális időszakon belül mentes a gyártási és anyaghibáktól.

2.2. A garancia kizárólag az eredeti csomagolásban visszaküldött eredeti garanciális termékre és az eredeti csomagolásban található eredeti tartozékokra vonatkozik (ha van ilyen tartozék). A garancia nem vonatkozik használt termékekre, cserélhető fényforrásokra (izzókra) és a mellékelt elemekre vagy akkumulátorokra (ha van).

2.3. A garanciális igény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a garanciális terméket mindenkor a termék adatlapján feltüntetett specifikációk szerint működtették, és a beépítési és üzemeltetési utasításnak megfelelően építették be, helyezték üzembe és használták.

2.4. A garanciális időszak a vásárlás időpontjától kezdődik (vagyis aznap, amikor a garancia kedvezményezettje megvásárolta a terméket).

3. A garanciális igény érvényesítésének kizárása

A garanciális igények érvényesíthetőségét – korlátozás nélkül – különösen a következő esetekben kell kizárni:

a) a garanciális termék elhanyagolható vagy jelentéktelen sérülése vagy hibája miatt (pl. több LED-chip vagy LED-rendszer esetén az egyik meghibásodása);

b) a garanciális termék szokásos élettartamának lejárta esetén, amennyiben az élettartam a gyártó által meghatározott garanciális időszakon belül jár le, és/vagy a garanciális termék fényáramának szokásos, a gyártó specifikációiban meghatározott csökkenése esetén (különös tekintettel – korlátozás nélkül – az L és/vagy B értékre – pl. L70/B20 – vonatkozóan);

c) a szokásos, színhőmérsékletben bekövetkező változások esetén;

d) természetes kopás és elhasználódás esetén;

e) a garanciális termék helytelen vagy nem megfelelő használata esetén;

f) a garanciális termék nem megfelelő üzemi környezetben történő üzemeltetése esetén (pl. ha túlzott páratartalomnak, hőnek, hidegnek, pornak, maró anyagoknak van kitéve, vagy ha a belső lámpatestet túlzott mennyiségű közvetlen napfény éri);

g) a megengedett hőmérséklethatárok, kapcsolási ciklusok vagy feszültségértékek túllépése vagy a működtető hálózat rossz minősége (pl. feszültségcsúcsok vagy túlfeszültség/feszültségcsökkenés) miatt bekövetkező károk vagy meghibásodás esetén;

h) amennyiben a garancia kedvezményezettje vagy harmadik fél a LEDVANCE előzetes írásbeli beleegyezése nélkül módosítja, javítja vagy működteti a garanciális terméket a garancia kedvezményezettjének vagy harmadik félnek a termékével vagy szoftverével együtt;

i) a garancia kedvezményezettje vagy harmadik fél által okozott károk vagy hibák esetén; vagy

j) a LEDVANCE hatáskörén kívül eső, olyan előre nem látható események (vis major) esetén, amelyekért a LEDVANCE nem felelős (pl. természeti katasztrófák).

4. A garancia biztosítása

4.1. A garancia kedvezményezettje számára biztosítani kell a garanciális szolgáltatást az 1.2. szakasszal összhangban, amennyiben:

a) a 2.1. szakasz értelmében a gyártási vagy anyaghiba a garanciális időszakban lépett fel, és a garanciális termék a 2. szakaszban található minden egyéb előfeltételnek megfelel;

b) a 3. szakasszal összhangban nincs oka a kizárásnak; és

c) a garancia kedvezményezettje teljes mértékben megfelel a garancia érvényesítésére vonatkozó követelményeknek, lásd: 3. TÁBLÁZAT .

4.2. A LEDVANCE-nek kizárólag és egyetlen választási lehetőségként:

a) ingyenes csereterméket kell biztosítania a 4.3. szakasz rendelkezéseinek megfelelően, vagy

b) – amennyiben a garancia kedvezményezettje a LEDVANCE közvetlen ügyfele – jóváíró számlát kell kiállítania a vételárról a garancia kedvezményezettjének ügyfélszámlájára.

A LEDVANCE közvetlen ügyfele az a vásárló, aki a garanciális terméket közvetlenül a LEDVANCE-től vagy a garancia érvényesítésének helye szerinti LEDVANCE kirendeltségtől vásárolta (és nem kereskedőtől vagy más harmadik féltől).

4.3. Termékcsere esetén a LEDVANCE fenntartja a jogot, hogy a terméket olyan egyéb, azonos típusú helyettesítő termékre cserélje, amelynek jellemzői, műszaki adatai és kialakítása eltérhet a garanciális terméktől. Csereterméket kizárólag a garancia érvényesítésének helye szerinti országba küldünk.

4.4. A garanciális igény és szolgáltatások nem foglalják magukban különösen – korlátozás nélkül – a következőket:

a) a garanciális termék javítása;

b) a hibás garanciális termék visszaküldési költségeinek megtérítése, lásd: 3. TÁBLÁZAT ,

c) a beépítés, a leszerelés, a szállítás, az utazás, a munkavégzés, a tervezés, a projektmenedzsment költsége, illetve az anyagköltségek vagy a hibakeresés költségei; valamint

d) egyéb kártérítési igények vagy a költségek megtérítése (pl. szállítási költségek, következményes károk vagy elmaradt nyereség).

4.5. A LEDVANCE fenntartja a jogot, hogy minden esetben megvizsgálja a garanciális igény érvényességét.

4.6. A garanciális igény feldolgozását és a garancia vállalását a jelen garanciális feltételek rendelkezéseinek megfelelően a következő entitás teljesíti:

- németországi garanciális igények esetén a LEDVANCE; és

- a helyileg illetékes LEDVANCE kirendeltség, lásd: 3. TÁBLÁZAT (a továbbiakban LEDVANCE vállalat) a Németországon kívül eső, a garancia érvényesítésének helye szerinti ország.

A garancia érvényesítésének helye az az ország, ahol a garancia kedvezményezettje megvásárolta a garanciális terméket.

4.7. Általános szabály, hogy a garancia kedvezményezettje a garanciális igény megfelelő érvényesítését követően általában egy hónapon belül megkapja a garanciális szolgáltatást vagy terméket.

4.8. A garanciális szolgáltatás nem hosszabbítja meg és nem újítja meg a garancia eredeti időtartamát.

5. A törvényes követelések fenntartása

A garancia kedvezményezettjének törvényes garanciális igényeit és jogait a német fogyasztóvédelmi törvény (ProdHaftG) értelmében ezek a garanciális feltételek és az azokban nyújtott garanciális szolgáltatások semmilyen módon nem korlátozzák. Ezeket a jogszabályi igényeket és jogokat a jelen garanciális feltételektől és garanciális igényektől függetlenül és azokkal párhuzamosan kell alkalmazni.

6. Alkalmazandó jog, joghatály

6.1. Ezekre a garanciális feltételekre kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga irányadó, amely kizárja az Áruk Nemzetközi Adásvételéről Szóló Bécsi Egyezmény (CISG) és a nemzetközi magánjog rendelkezéseit.

6.2. Amennyiben a garancia kedvezményezettje kereskedő, közszolgálati jogi személy vagy speciális közjogi alap, a jelen garanciális feltételekkel kapcsolatban felmerülő minden vitás ügy kizárólagos illetékességi helye München, Németország. A kizárólagos joghatósági helyekre vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezések változatlanok.

7. A garanciális feltételek módosítása

A LEDVANCE fenntartja a jogot, hogy a jövőben saját belátása szerint bármikor megváltoztassa vagy módosítsa ezeket a garanciális feltételeket. Ebben az esetben a garanciális feltételek jelen változatán alapuló tényleges garanciális igények változatlanul érvényesek, és az adott kedvezményezett a vonatkozó garanciális feltételek rendelkezéseivel összhangban továbbra is jogosult marad az ilyen egyéb garanciális igények érvényesítésére az adott garanciális időszakon belül.

Megosztás közösségi oldalon